Zamek Przewodziszowice

Ruiny strażnicy położone są na wysokiej i trudno dostępnej skale. Murowany zamek wzniesiony został prawdopdobnie w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego element systemu warowni granicznych od strony śląska. Główną część tej niewielkiej warowni stanowił zamek górny, obecnie tylko częściowo zachowany w postaci murów obwodowych o wysokości od 1,20 do 9,60 m. Zbudowany z kamienia wapiennego, na planie nieregularnym, zajmował powierzchnię około 165 m kw. Zamek dolny położony u podnóża skały, otoczony był prawdopodobnie wałem ziemnym lub niewysokim murem kamiennym. Brak zachowanych śladów po tych fortyfikacjach uniemożliwia odtworzenie zarysu całej budowli.

Według legendy zamek w Przewodziszowicach w latach 1426-1454 należał do Mikołaja Kornicza – słynnego i nieuchwytnego rozbójnika, który dzięki swojej niezwykłej odwadze i przebiegłości zdołał uniknąć wszelkich zasadzek i pułapek. Nigdy nie został schwytany i nigdy nie postawiono go w stan oskarżenia. Niemniej jednak na sejmiku w Będzinie w 1434 r. zebrani panowie polscy i śląscy oficjalnie potępili jego uczynki. Stare podania i legendy mówią o ogromnych skarbach ukrytych w starej zamkowej studni, na ślad której jeszcze nikt nie natrafił, gdyż miejsca tego strzeże duch samego Kornicza.

Morsko