Zamek Ostrężnik

Zamek, którego szczątki murów przetrwały na szczycie Wzgórza Zamkowego (373 m n.p.m.) powstał prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak warstw pochodzących z późniejszych okresów pozwala przypuszczać, że zamek nie został ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Na podstawie analizy szczątków murów i śladów po wale ziemnym przypuszcza się, że obiekt powstał w XIV wieku. Składał się z dwóch odrębnych części oddzielonych od siebie bardzo głęboką fosą. Zamek górny wzniesiony z kamienia łamanego na planie wydłużonego wieloboku zajmował powierzchnię ok. 1500 m kw. Potężny, gruby na prawie dwa metry i długi na ok. 144m mur obronny otaczał cały dziedziniec zamkowy wraz z wysoką czworokątną wieżą i prostokątnym domem mieszkalnym. Jedynymi zachowany śladami świadczącymi o istnieniu zamku dolnego są słabo widoczne wały ziemne otaczające teren o powierzchni ok. 7200 m kw.

Ruiny

Skała, na której wznosił się zamek górny jest stroma i niedostępna od północy i od zachodu. Od strony południowej oraz wschodniej jest łagodniejsza i znajdowało się podzamcze. Niestety brak jakichkolwiek informacji dotyczących powstania i historii tej tajemniczej warowni. Możliwe, że była to siedziba rycerzy rozbójników lub tajne więzienie i miejsce straceń. Ale są to tylko domysły nie mające potwierdzenia w znaleziskach archeologicznych lub tekstach historycznych.