Zamek Morsko

Początki istnienia strażnicy w Morsku są niejasne. Prawdopodobnie warownie wzniesiono na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku po zniszczeniach wojennych (potop szwedzki) zamek zostaje opuszczony. W 1961 roku przeprowadzono konserwację ruin w wyniku której podwyższono i zabezpieczono koronę murów. Do naszych czasów zachowały się też szczątki bramy i kilku pomieszczeń. Wokół zamku widać zarys fosy i wałów obronnych.

Morsko