Zamek Ostrężnik

Zamek Ostrężnik Zamek, którego szczątki murów przetrwały na szczycie Wzgórza Zamkowego (373 m n.p.m.) powstał prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak warstw pochodzących z późniejszych okresów pozwala przypuszczać, że zamek nie został ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Na podstawie analizy szczątków murów i śladów po wale ziemnym przypuszcza się, że […]