Zamek Morsko

Zamek Morsko Początki istnienia strażnicy w Morsku są niejasne. Prawdopodobnie warownie wzniesiono na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku po zniszczeniach wojennych (potop szwedzki) zamek zostaje opuszczony. W 1961 roku przeprowadzono konserwację ruin w wyniku której podwyższono i zabezpieczono koronę murów. Do naszych czasów zachowały się też szczątki bramy i kilku pomieszczeń. Wokół zamku […]

Zamek Mirów

Zamek Mirów Historia zamku sięga pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to na wapiennej skale zbudowana została murowana, gotycka strażnica. Odkryte w czasie prac archeologicznych przedmioty potwierdziły wcześniejsze istnienie w tym miejscu osady plemion kultury łużyckiej, a następnie drewniano-ziemnego grodu powstałego w końcowej epoce brązu tj. około 900-700 lat p.n.e. oraz pózniejsze istnienie warowni z okresu […]

Zamek Lipowiec

W miejscowości Wygiełzów (gmina Babice w Małopolsce) na wysokim skalistym wzgórzu (362 m n.p.m.) wznosi się zamek biskupów krakowskich – Lipowiec. Pierwszą drewnianą warownie na górze Lipowiec wznieśli zwolennicy Konrada Mazowieckiego. Po przejęciu władzy nad dzielnicą senioralną Bolesław Wstydliwy zdobył gród, po czym w 1243 przekazał go biskupstwu krakowskiemu. W 1295 roku biskupem krakowskim zostaje Jan […]

Zamek Bobolice

Zamek Bobolice W czasach Kazimieża Wielkiego, w miejscu gdzie w XII wieku istniał drewniany gród rycerza Boboli, wzniesiono murowany zamek z łamanego kamienia wapiennego z użyciem cegły. Kronikarze Janko z Czarnkowa i Jan Długosz zanotowali, że budowla wzniesiona została przez króla. Zamek Bobolice leży na stromym, skalistym wzgórzu (360 m n.p.m.). Do naszych czasów ocalała jedynie górna […]

Zamek Będzin

Zamek Będzin Zamek w Będzinie posadowiony został na kamienistej górze nad Czarną Przemszą. W miejscu obecnego zamku wpierw znajdowała się drewniana strażnica spalona przez Tatarów w 1241 roku. Wzniesiona następnie murowana warownia, została rozbudowana przez Kazimierza Wielkiego w nadgraniczną twierdzę. Zamek w Będzinie od średniowiecza strzegł wodnych oraz lądowych szlaków handlowych między Krakowem a Śląskiem. Najstarszą częścią […]