Zamek Mirów

Zamek Mirów Historia zamku sięga pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to na wapiennej skale zbudowana została murowana, gotycka strażnica. Odkryte w czasie prac archeologicznych przedmioty potwierdziły wcześniejsze istnienie w tym miejscu osady plemion kultury łużyckiej, a następnie drewniano-ziemnego grodu powstałego w końcowej epoce brązu tj. około 900-700 lat p.n.e. oraz pózniejsze istnienie warowni z okresu […]

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec Na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Janowskiego (504 m n.p.m.) znajdują się ruiny jednego z największych zamków w Polsce, a drugiego pod względem wielkości w Europie – Ogrodzieńca. Początki historii tej niezwykłej warowni ustalane na podstawie badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych sięgają przełomu XII i XIII w. kiedy to na Górze Janowskiego i […]

Twierdza Tyniec

Twierdza Tyniec Nie daleko Krakowa, na stromej wapiennej skale wznoszącej się nad brzegiem Wisły stoją zabudowania opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu istniała tu osada obronna strzegąca przeprawy przez Wisłę na ważnej drodze łączącej Ruś z Morawami. Według starych podań Tyniec był siedzibą rodu Starżów władających okolicznymi włościami. Sprowadzenie zakonników i założenie klasztoru […]

Zamek Tenczyn

Zamek Tenczyn Na wulkanicznej skale, będącą najwyższym wzniesieniem Garbu Tenczyńskiego 411 m n.p.m. wznosą się ruiny zamku rycerskiego Tenczyn. Pierwsza wiadomość historyczna o Tenczynie pochodzi z roku 1319, kiedy to kasztelan krakowski Nawoj z Morawicy potomek legendarnego rodu Starżów-Toporczyków herbu Topór zakłada w tym miejscu pierwszą osadę. Budowę murowanego zamku rozpoczął około roku 1350 jego […]

Zamek Smoleń

Zamek Smoleń Ruiny rycerskiego zamku położone na jednym z najwyższych wapiennych wzniesień należących do pasma wzgórz Smoleńsko-Niegowskich. Na podstawie znalezisk archeologicznych i analizie tekstów zródłowych wiadomo, że zamek w Smoleniu należy do najstarszych warowni średniowiecznych wzniesionych na Jurze. Przypuszcza się, że już w XIII w. istniał tu drewniany gród obronny, który w 1300 r. uległ […]

Zamek Siewierz

Zamek Siewierz Nazwa miasta pochodzi od słowa sewior oznaczającego północne położenie miejscowośći względem Krakowa. Już na przełomie IX iX w. istniał tu gród i osada słowiańska, która od 1177 r. przeszła we władanie Piastów śląskich. Z tego okresu zachowała się położona ok. 2 km na południowy zachód od miasta murowana kaplica grodowa św. Jana Chrzciciela. […]

Zamek Rabsztyn

Zamek Rabsztyn Na skalistym wzgórzu wznoszą się ruiny rycerskiego zamku Rabsztyn. Pierwszą drewnianą warownię w tym miejscu wzniósł ród Toporczyków z Morawicy, było to prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. W ramach tworzenia systemu murowanych warowni na granicy ze ¦ląskiem za panowania Kazimierza Wielkiego, na miejscu drewnianego grodu powstał kamienny zamek w stylu gotyckim. W […]

Zamek Przewodziszowice

Zamek Przewodziszowice Ruiny strażnicy położone są na wysokiej i trudno dostępnej skale. Murowany zamek wzniesiony został prawdopdobnie w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego element systemu warowni granicznych od strony śląska. Główną część tej niewielkiej warowni stanowił zamek górny, obecnie tylko częściowo zachowany w postaci murów obwodowych o wysokości od 1,20 do 9,60 m. Zbudowany […]

Zamek Pieskowa Skała

Olkusz – Pieskowa Skała W malowniczej Dolinie Prądnika znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansowej w Polsce – zamek Pieskowa Skała. Wysokie, pionowo opadające skały o wysokości ponad 20 metrów czynią go niedostępnym od strony południowej, zachodniej i północnej. Jedynie strona wschodnia pozbawiona naturalnych przeszkód, została zabezpieczona systemem fortyfikacji bastionowych trudnych do zdobycia. Pierwsza wzmianka […]

Zamek Ostrężnik

Zamek Ostrężnik Zamek, którego szczątki murów przetrwały na szczycie Wzgórza Zamkowego (373 m n.p.m.) powstał prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Brak warstw pochodzących z późniejszych okresów pozwala przypuszczać, że zamek nie został ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Na podstawie analizy szczątków murów i śladów po wale ziemnym przypuszcza się, że […]