Publikacje

Publikacje książkowe:
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku),
Miejsce i rok wydania: Toruń 2016.
 
 
 
 
 
Redakcja: Wiewióra M.,
Tytuł: Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały,
Miejsce i rok wydania: Toruń 2012.
 
 
 
 
 
Redakcja: Wiewióra M.,
Tytuł: Zamek w biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i materiały,
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014.
 
 
 
 
 
Artykuły:
Autorzy: Cackowski K.,Kołyszko M., Kucypera P., Wiewióra M.,
Tytuł: Plates from Radzyń Chełmiński,
Czasopismo: Fasciculi Archaeologiae Historicae, t. 26,
Rok wydania: 2013,
Opis fizyczny: s. 63-74.
 
 
 
Autorzy: Momot A., Wasik B., Wiewióra M.,
Tytuł: Zamek krzyżacki w Papowie Biskupim. Nowe odkrycia i nowe interpretacje,
Czasopismo: Rocznik Grudziądzki, t. 22,
Rok wydania: 2014,
Opis fizyczny: s. 65-98.

 
 
Autorzy: Momot A., Wasik B.,
Tytuł: Zamek w Papowie Biskupim na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań,
Czasopismo: Acta Archaeologica Pomoranica V: XIX Sesja Pomorzoznawcza. Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., pod red. A. Janowskiego, K. Kowalskiego, B. Rogalskiego, S. Słowińskiego,
Rok wydania: 2015,
Opis fizyczny: s. 317-329.

Autor: Wasik B.,
Tytuł: Metoda projektowania zamków konwentualnych na ziemi chełmińskiej. Przyczynek do badań nad zastosowaniem kwadratury w krzyżackim budownictwie zamkowym,
Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 58, z. 4/2013,
Rok wydania: 2013,
Opis fizyczny: s. 79-91.
 
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej,
Czasopismo: Rocznik Grudziądzki, t. 21,
Rok wydania: 2013,
Opis fizyczny: s. 51-74.
 
 
 
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Prace budowlane na zamkach w Grudziądzu i Toruniu u progu XIV wieku. Przyczynek do badań nad średniowiecznymi warsztatami budowlanymi w Prusach,
Czasopismo: Rocznik Grudziądzki, t. 22,
Rok wydania: 2014,
Opis fizyczny: s. 99-112.
 
 
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Dzieje budowy i architektura zamku w Papowie Biskupim na ziemi chełmińskiej w świetle ostatnich badań,
Czasopismo: Biuletyn Historii Sztuki, r. 77, nr 1,
Rok wydania: 2015,
Opis fizyczny: s. 83-101.
 
 
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie, nr 41,
Rok wydania: 2015,
Opis fizyczny: s. 20-35.
 
 
Autor: Wasik B.,
Tytuł: Zamek w Radzyniu Chełmińskim. Technika i etapy budowy,
Czasopismo: Ochrona Zabytków, nr 68, z. 1,
Rok wydania: 2015,
Opis fizyczny: s. 167-181.
 
 
 
Autor: Wasik B., Wiewióra M.,
Tytuł: Castle building techniques in the Teutonic Order’s State in Prussia based on examples of selected convent houses in the Chełmno Land, in the light of recent studies,
Czasopismo: Castellologica bohemica, t. 15,
Rok wydania: 2015,
Opis fizyczny: s. 74-93.
 
Autor: Wasik B., Wiewióra M.,
Tytuł: Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych,
Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie, nr 45,
Rok wydania: 2016,
Opis fizyczny: s. 53-65.
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne średniowiecznego zamku w Papowie Biskupim, w ziemi chełmińskiej,
Czasopismo: Archaeologia Historica Polona, t. 17,
Rok wydania: 2007,
Opis fizyczny: s. 293-306.
 
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Nowe źródła do dziejów zamku biskupów w Wąbrzeźnie,
Czasopismo: Rocznik Grudziądzki, t. 20,
Rok wydania: 2012,
Opis fizyczny: s. 11-30.
 
 
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań wybranych obiektów,
Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 58, z. 1/2013,
Rok wydania: 2013,
Opis fizyczny: s. 97-123.
 
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne zamku głównego w Radzyniu Chełmińskim w latach 2008-2009,
Publikacja: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego,
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2013,
Opis fizyczny: s. 169-178.
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na zamku w Grudziądzu w 2009 roku,
Publikacja: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego,
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2013,
Opis fizyczny: s. 155-168.
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Wyniku badań archeologiczno-architektonicznych zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim w latach 2006-2008,
Publikacja: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego,
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2013,
Opis fizyczny: s. 113-124.
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Nowe źródła do dziejów zamku w Grudziądzu,
Publikacja: XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. E. Fudzińskiej,
Miejsce i rok wydania: Malbork 2013,
Opis fizyczny: s. 87-104.
 
 
Autor: Wiewióra M.,
Tytuł: Zamek biskupów w Wąbrzeźnie w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych,
Publikacja: XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. E. Fudzińskiej,
Miejsce i rok wydania: Malbork 2013,
Opis fizyczny: s. 77-86.
 

Comments are closed.