Uczestnicy

Dr hab. Marcin Wiewióra
Kierownik Zakładu Archeologii Architektury IA UMK w Toruniu. Od 2005 roku kieruje projektem Zamki ziemi chełmińskiej. Prowadzi badania naukowe z zakresu archeologii architektury sakralnej i obronnej (Polski, Nubii).


Dr Bogusz Wasik
Od wielu lat, łącząc pasję z pracą naukową, interesuje się architekturą, a zwłaszcza budownictwem zamkowym. Absolwent ochrony dóbr kultury (specjalizacja konserwatorstwo) i archeologii (specjalizacja archeologia architektury) na UMK w Toruniu. W ramach rozprawy doktorskiej pt. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (XIII-XV wiek) badał techniki budowy i przemiany budownictwa zamkowego. Uczestniczył i współprowadził badania archeologiczno-architektoniczne kilku zamków z terenu ziemi chełmińskiej (Papowo Biskupie, Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie).


Mgr Agata Momot
Absolwentka archeologii na UMK w Toruniu, obecnie doktorantka w Instytucie Archeologii UMK. Interesuje się archeologią architektury i średniowieczną Nubią. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych na Bałkanach na stanowiskach Szkodra i Novae.


Mgr Wojciech Miłek
Archeolog, specjalista w zakresie dokumentacji obiektów architektury murowanej. Pracownik Zakładu Archeologii Architektury UMK w Toruniu. Uczestnik badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych przez Zakład od 1991 r. (m.in. badania zespołu klasztornego w Trzemesznie, Mogilnie, Strzelnie, badania obiektów architektury obronnej – zamek krzyżacki w Grudziądzu, Wąbrzeźnie). Prowadził badania ratownicze na stanowiskach w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu.


Mgr Krzysztof Cackowski
Doktorant na Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Swoje zainteresowania skupia na uzbrojeniu średniowiecznym oraz na architekturze obronnej tej epoki. Pracę licencjacką oraz magisterską poświęconą problematyce zbroi typu „płaty” pisał pod kierunkiem dr hab. Marcina Wiewióry. Wykonał analizę (w tym zdjęcia RTG) oraz rekonstrukcję tego typu zbroi znalezionej podczas badań w Radzyniu Chełmińskim. Jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców powstania niniejszej strony. Uczestniczył w badaniach archeologiczno-architektonicznych w: Radzyniu Chełmińskim, Wąbrzeźnie, Papowie Biskupim, Kowalewie Pomorskim oraz badaniach cmentarzysk w Małym Czystym, Wielkim Wełczu i przy współpracy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Sadłowie.


Mgr Radosław Cisło
Absolwent archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania wiąże z architekturą gotycką ziemi chełmińskiej. Pracę dyplomową, traktującą o archeologii zamków biskupów chełmińskich, przygotowywał pod opieką dr hab. Marcina Wiewióry. Obecnie studiuje historię i pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jóźwiaka pisze pracę magisterską dotyczącą historiografii średniowiecznych zamków ziemi chełmińskiej. Jest jednym z inicjatorów oraz twórców niniejszej strony. Dotychczas uczestniczył w badaniach archeologiczno-architektonicznych w: Wąbrzeźnie, Papowie Biskupim, Kowalewie Pomorskim, a także w wykopaliskach przy kościele Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu. Brał również udział w nadzorach archeologicznych przy odsłanianiu reliktów kościoła Świętego Jerzego w Toruniu oraz na stanowisku nr 123 w Bydgoszczy.


Mgr Luboš Hobl
Doktorant na Uniwersytecie Czech Zachodnich w Pilznie. Interesuje się archeologią architektury (szczególnie zamków) i kulturą materialną średniowiecza. Pracę bakalarską pisał pod kierunkiem Prof. PhDr. Tomáša Durdíka, DrSc. Uczestniczył w wielu badaniach archeologiczno-architektonicznych w Czechach (m.in. zamków Bečov nad Teplou, Velhartice, Švihov, Zlenice, Pořešín, klasztoru Teplá) i w Polsce (Wąbrzeźno, Papowo Biskupie, Kowalewo Pomorskie).


Dr Aleksander Pluskowski
Urodził się w Londynie, jednak jego rodzice pochodzą z Polski. Doktorat uzyskał w 2003 roku na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2007 roku pracuje na Wydziale Archeologii na Uniwersytecie w Reading. W latach 2003-2007 przygotowywał pracę dotyczącą korzyści, jakie w okresie średniowiecza dostarczało człowiekowi środowisko naturalne oraz zwierzyna leśna. W 2006 roku rozpoczął współpracę z Muzeum Zamkowym w Malborku oraz z Uniwersytetem Ca’ Foscari w Wenecji w celu realizacji projektu „Heritage of Serenissima”. W 2010 zainicjował grant „Ecology of Crusading”, którego jest kierownikiem. W ramach tego projektu prowadził badania w Polsce, Estonii oraz na Łotwie. Uczestniczył również wykopaliskach w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Czechach, Czarnogórze, Rumunii i Mauritiusie.


Comments are closed.