Praktyki dla studentów archeologii

praktyki

Zakład Archeologii Architektury IA UMK w Toruniu ma przyjemność ponownie zaprosić studentów archeologii z całej Polski na praktyki wykopaliskowe, które odbędą się w dniach od 4 do 29 lipca 2016 roku w Kowalewie Pomorskim.

Badania prowadzone przez nasz Instytut są pierwszymi szeroko zakrojonymi pracami archeologiczno-architektonicznymi podjętymi na obszarze dawnego zamku krzyżackiego. Podczas ich trwania studenci, oprócz zaznajomienia się z praktyczną stroną badań wykopaliskowych, będą mieli okazję pogłębić wiedzę o historii, kulturze materialnej oraz architekturze Zakonu Krzyżackiego. Ponadto planowane są wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne do miejscowości ziemi chełmińskiej, gdzie studenci będą mieli okazję poznać gotyckie (i nie tylko) budowle naszego regionu.

Organizator badań zapewnia wszystkim praktykantom oraz wolontariuszom bezpłatny nocleg na czas trwania wykopalisk.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztofem Cackowskim: krzysztof.cackowski@wp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne proszone są o podanie nazwy uczelni, na której studiują, roku studiów oraz czasu udziału w praktykach (cały okres praktyk czy tylko wybrane tygodnie).

Fot. Bogusz Wasik

Książka o zamku w Wąbrzeźnie dostępna on-line

ksiazka

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego najnowsza publikacja Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie jest dostępna on-line, aby ją pobrać prosimy kliknąć w poniższy link. Życzymy miłej lektury.

Kliknij aby pobrać książkę.

Nowa publikacja!

okl_str

Z przyjemnością informujemy, że światło dzienne ujrzała publikacja: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie. Studia i Materiały. Jest ona podsumowaniem oraz opracowaniem badań archeologicznych-architektonicznych prowadzonych na terenie wąbrzeskiej warowni w latach 2010-2011.

Zebrane w tym tomie materiały mają różny charakter. Znalazły się w nim przede wszystkim opracowania źródłowo-analityczne omawiające wyniki badań prowadzonych zarówno na zamku wysokim, który powstał w 1. połowie XIV wieku jako siedziba biskupów chełmińskich, później zaś starostów polskich, jak i na przedzamczu rozciągającym się niegdyś po wschodniej stronie zamku wysokiego. W książce przedstawiono dzieje średniowiecznego i nowożytnego zamku na podstawie najnowszych studiów historycznych oraz wyniki badań archeologicznych i architektonicznych. Obok szczegółowego przedstawienia odkrytej podczas badań stratygrafii i chronologii nawarstwień kulturowych, praca zawiera także opracowania poszczególnych kategorii źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, kafle, szkło, monety, wyroby z metalu, gliny, kamienia, kości zwierzęce) oraz nieruchomych (analizy architektoniczne odsłoniętych pozostałości zamku, analizy technik budowlanych), jak również studia poświęcone rekonstrukcji dziejów zamku na podstawie analizy przekazów historycznych i studiów architektonicznych. Zaproponowano również nową rekonstrukcją dziejów architektury zamku biskupiego, kolejnych etapów jego budowy i układu przestrzennego, zwłaszcza w aspekcie analizy funkcji poszczególnych pomieszczeń w kolejnych fazach rozwoju.

Książkę uzupełnia dołączona na płycie CD wirtualna rekonstrukcja zamku.

Prezentowana monografia jest zwyciężczynią konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikację dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr umowy 3789/14/FPK/NID, w ramach priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych), Urzędu Miasta Wąbrzeźna, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Redakcja

Serdecznie witamy!

Mamy wielką przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej! Jak zapewne niektórzy zauważyli, strona już od sierpnia była dostępna w sieci, jednak dopiero teraz została ukończona i można dokonać jej oficjalnego otwarcia.

Strona ArcheoZamki.pl dotyczy projektu badawczego „Zamki ziemi chełmińskiej” realizowanego przez Zakład Archeologii Architektury Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Głównym jej celem będzie prezentacja wyników badań prowadzonych na tych obiektach oraz promocja archeologii – zwłaszcza archeologii architektury.

Pomysł utworzenia strony internetowej zrodził się podczas tegorocznych wykopalisk w Kowalewie Pomorskim. W jej budowę zaangażowali się zarówno pracownicy Zakładu Archeologii Architektury IA UMK w Toruniu, jak i studenci oraz doktoranci. Jest to nie tylko platforma dzięki której możliwa będzie  – mamy taką nadzieję – wymiana informacji na temat najnowszych badań prowadzonych w tej dziedzinie, ale również popularyzacja historii ziemi chełmińskiej, a zwłaszcza tego jej odcinka, który wiąże się z tak niezwykłymi – w skali europejskiej – budowlami.

Mamy nadzieję, że zainteresujemy Państwa naszymi badaniami – wszelkie komentarze będą mile widziane.

Zapraszamy!

Zespół autorów „ArcheoZamki.pl”